pavadinti (ką) vardu


pavadinti (ką) vardu
name

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • pavadinti — pavadìnti tr. 1. LL101, L, Š, Rtr, DŽ1, NdŽ, KŽ vardą duoti, praminti: Pavadinaũ ją gyvate J. Iš mažumės kaip pavadìna, teip ir būna visą čėsą Vžns. Nemoku pavadìnti naujų tų daiktų Užv. Tas už bažnyčiai antrame gale gyvena, ans yra Barkus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pavadinti — pavadi̇̀nti vksm. Kókiu vardù pavadi̇̀nsite dùkrą? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • iššaukti — iššaũkti, ia (ìššaukia), ìššaukė; SD22, H, M 1. intr. NdŽ, KŽ pajėgti šaukti, išrėkti: Prarado balsą, nebeiššaũkia DŽ1. Išsižiojau šaukti – neìššaukiu [iš baimės] Nmk. iššaũkiamai adv., ìššaukiamai: Rėk kaip ìššaukamai Varn. 2. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vadinti — vadìnti ( yti K), ìna, ìno tr. K, DŽ, NdŽ, KŽ 1. SD34, R, MŽ, I, Sut, N, M vardą duoti, praminti; šaukti (vardu, pavarde ir pan.): Vardą duomi, vadinu, algoju SD129. Vadina, šaukia, pramena jį praraku B. Ją (gyvatę) margoj vadìnk LKKIX198(Dv) …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atvadinti — atvadìnti tr. 1. senuoju vardu pavadinti: Žmonės paskui ilgai vadino Kiškio mišką Davainio giria, tik vėliau susigriebė, atvadino atgal gražiuoju Kiškio miško vardu J.Balt. 2. H175, R, R145, 201, MŽ, MŽ191,267, N, K, KII2, M, BzF36, Š, L, M199,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pašaukti — pašaũkti, ia (pàšaukia), pàšaukė 1. intr. surėkti: Pašaũksu balsu, galbūt ans (vagis) pabūgs i atsitrauks nu mūsų LKT44(Lž). 2. intr. NdŽ, KŽ įstengti garsiai šaukti: Aš dar dainelę tokią juokingą padainiuosiu, ale aš gerai pašaũksiu Sd. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • užvadinti — užvadìnti tr. 1. A1884,378, NdŽ, KŽ vardą duoti, pavadinti, praminti, užvardinti: Kaip ta knyga užvadintà? Upt. Ir užvadìno šviesą diena, o naktį – tamsa LzŽ. Ramučių dvarą užvadìno da Davalgainių dvaru Krm. Duobės buvo, kiaulės buvo paknisę …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • įtarti — įtar̃ti, į̃taria, į̃tarė Rtr; L 1. tr., intr. LL163, BŽ384, NdŽ, KŽ, Vkš, Ar, Rm manyti esant nusikaltusį, bloga padariusį: Tik be reikalo žmogų į̃tarei J. Aš į̃tariau, kad jis vagis, matai – ir įvyko J. Kas jį gali įtar̃ti – toks teisingas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • paminėti — paminėti, pàmini, ėjo 1. tr., intr. pavadinti vardu, pasakyti kieno vardą, pakalbėti apie ką: Paminėt kalbant ką SD423. Rūtytes skyniau, pašokterėjau. Kas mane paminėjo? LB65. Ans muni tankiai paminė[ja] Als. Grūdas garstyčios nesukrimstas ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pavadinimas — pavadìnimas sm. (1) → pavadinti: 1. M, Sut, L, J.Jabl, Š, Rtr, ŽŪŽ148, DŽ1, Mrj Tik pardõstė turi veiksmo pavadinimo reikšmę KlbXXXIV (1)77. | refl. NdŽ. ║ vardas: Lotyniškas augalo pavadìnimas NdŽ. Aguona – piemenų žaidimo pavadìnimas KŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • praminti — 2 pramiñti, pràmena, pràminė 1. tr. SD172, Dv duoti vardą, pavadinti: Kūdikį kokiu vardu pramiñti KII85. Pramenu, vardą duomi R61. Ežerui vardą bus praminę sėliai K.Būg. Nuo to laiko tą pilį žmonės praminė Bliūdkalniu M.Valanč. Da nepraminkit …   Dictionary of the Lithuanian Language